– med interaktiv software der stimulerer både kognition og evne til

dual-tasking. Senso indsamler desuden data til progressionsrapportering.

Sådan skaber Thera-Trainer Senso værdi for patienter og borgere:

Øger den kognitive spændevidde

– Senso sætter krav til koncentration, opmærksomhed, problemløsning og dual-task

Øger den fysiske kapacitet

– Senso faciliterer til bedre balance, postural kontrol, reaktionstid, ganghastighed og koordination

Resultatet

– Bedre evne til at tilpasse sig omgivelser og forhold under færden i dagligdagen.

Dette medfører mindre faldrisiko.

Kort om THERA-Trainer Senso:

– Simpel og intuitiv

– Hurtig opsætning – under 2 minutter

– Patienter kan selvtræne eller træne med variationer af supervision.

– Ideel til Neurologisk, Geriatrisk, og ortopædisk genoptræning

– Perfekt til forebyggende træning på plejecentre

– Neglect- og opmærksomhedstræning

– 15 evidensbaserede programmer til træning af reaktionstid, skridtinitiering, balance og vægtforskydning

– 4 testprogrammer til vurdering af kognition og funktion

– Nem at implementere i holdtræning

– Dataindsamling og visuel rapportering af fremskridt

– Individualisering af træningsprogrammer

Senso registrerer præcist vægtforskydning og balanceudsving

– hvilket muliggør indlevende spiloplevelser der fremmer motivation for træning.

Senso er intelligent og tilpasser sværhedsgraden til patientens fremskridt

Senso tilbyder validerede redskaber til måling af balance og reaktionstid

Klik her for at læse mere på vores hjemmeside!