ArmeoPower

ArmeoPower er det enestående robotdrevne eksoskelet designet til specialiseret arm- og håndterapi i den helt tidlige rehabiliteringsfase:

  • Mulighed for passiv mobilisering med gradvis progression til støttet aktiv bevægetræning
  • Guidens-force / ”assist-as-needed” med automatisk tilpasning til patientens funktionstab
  • Efterligner terapeutinducerede bevægelser og gentager herefter så mange gange som ønsket
  • Præcis evaluering af tonus/modstand og kraft
  • VR-spil med biofeedback sikre optimal motivationsunderstøttelse og opmærksomhed hos patienten.

Lad genoptræningen af den paralytiske/svært paretiske patient begynde så tidligt som muligt og giv de bedste forudsætninger for maksimal intensitet, repetition og terapi-effekt.

Du kunne også være interesseret i...