ArmeoSpring

Armeo konceptet er det eneste, der dækker alle rehabiliteringstrin af overekstremiteterne. Baseret på den samme platform dækker de 3 Armeo modeller patientens skiftende behov, fra tidlig rehabilitering til hjemmeterapi.
• Et modulopbygget terapikoncept til hele rehabiliteringsforløbet
• Armvægtssupport i et stort 3-D arbejdsområde
• Interaktivt feedback med motiverende øvelser af dagligdags bevægelser
• Træning af målorienterede bevægelser
• Forbedret terapi
• Evalueringsværktøj til objektiv analyse og dokumentation af patientens fremskridt
Armeo terapikonceptet blev udviklet til patienter der lider af neurologiske handicap efter skader der nedsætter arm- og håndbevægeligheden.

Beskrivelse

ArmeoSpring er specifikt tilpasset patienter der er ved at genvinde arm- og håndførelsen, og blevet anvendt med succes i mange klinikker over hele verden:
• Funktionelle bevægelser ledet af det ergonomiske eksoskelet
• Simultan arm- og håndterapi i et stort 3-D arbejdsområde
• Selvinitieret, aktiv og repetitiv terapi
Baseret på ArmeoSpring tilbyder ArmeoSpring Pediatric arm- og håndterapi for børn i alderen 4-12 år.

Du kunne også være interesseret i...