THERA-Trainer balo

Balancetræner THERA-Trainer balo gør det muligt at udføre både konventionel og specifik funktionel balancetræning med fokus på postural kontrol, reaktionsmønstre og afværgestrategier.

Postural kontrol er en essentiel del i vores aktive hverdag med gøremål af mange forskellige slags, og en vigtig del af gang og bevægelse. Den er fundamentet for oprejst stående stilling og første skridt i gangtræningen. En stærk og sikker postural kontrol afhænger af mange individuelle faktorer så som motoriske, sensoriske og kognitive færdigheder. Omkringliggende faktorer som fx det underlag personen står på og terapeutens valg af træning – om den er forudseende, aktiv og indeholder flere opgaver på en gang. Overvejelser som bør indgå i moderne, individuel og differentieret terapi.

Se evidens for faldforebyggelse med TheraTrainer

Beskrivelse

Med Balancetræneren THERA-Trainer balo trænes postural kontrol effektivt, sammen med statisk balance, vægtforskydning, reaktionsevne, motoriske og kognitive færdigheder, samt styrke og udholdenhed. THERA-Trainer balo ligner et konventionelt ståstøttebord, men er så meget mere med sit fjedresystem, dynamiske arbejde og software ”BALANCE-soft”

THERA-Trainer Balo tilbyder patienter med nedsat funktion i deres ben, nedsat styrke, nedsat stabilitet i truncus og nedsat kognitivt niveau, stående balancetræning med vægtbæring i sikre omgivelser.

BALANCE-soft er software, som giver intuitiv og motiverende træning. Med softwaren tilbydes målorienteret træning med specifik intervention. Med softwaren gemmes, dokumenteres og evalueres patientens træningsdata og resultater.

BALANCE-soft
• Software med flere terapiøvelser
• Justerbar indstilling af sværhedsgraden
• Grafisk gengivelse af bevægelserne
• Mulighed for træning med fokus på præcision
• Motivering af patienter
• Evaluering af terapi og træningen i form af billeder og udskrifter

Du kunne også være interesseret i...