THERA-trainer SENSO

Evidensbaseret faldforebyggelse og balancetræning – med interaktiv software der stimulerer kognition og dual-tasking samt indsamler data til progressionsrapportering

Beskrivelse

Sådan skaber Thera-Trainer Senso værdi for patienter og borgere:

Øger den kognitive spændevidde – Senso sætter krav til koncentration, opmærksomhed, problemløsning og dual-task

Øger den fysiske kapacitet – Senso faciliterer til bedre balance, postural kontrol, reaktionstid, ganghastighed og koordination

Resultatet er bedre evne til at tilpasse sig omgivelser og forhold under færden i dagligdagen.

Dette medfører mindre faldrisiko.

Kort om THERA-Trainer Senso:

 • Simpel og intuitiv
 • Hurtig opsætning – under 2 minutter
 • Patienter kan selvtræne eller træne med variationer af supervision.
 • Ideel til Neurologisk, Geriatrisk, og ortopædisk genoptræning
 • Perfekt til forebyggende træning på plejecentre
 • Neglect- og opmærksomhedstræning
 • 15 evidensbaserede programmer til træning af reaktionstid, skridtinitiering, balance og vægtforskydning
 • 4 testprogrammer til vurdering af kognition og funktion
 • Nem at implementere i holdtræning
 • Dataindsamling og visuel rapportering af fremskridt
 • Individualisering af træningsprogrammer

Senso registrerer præcist vægtforskydning og balanceudsving, hvilket muliggør indlevende spiloplevelser der fremmer motivation for træning.

Senso er intelligent og tilpasser sværhedsgraden til patientens fremskridt

Senso tilbyder validerede redskaber til måling af balance og reaktionstid

Link til publikationer

Du kunne også være interesseret i...