Vyntus CPX Canopy

Vyntus CPX Canopy er systemet designet til måling af hvilestofskifte og substratomsætning. Systemet bygger på den præcise og valide celle- og sensorteknologi, som også benyttes i selve Vyntus CPX-systemet.
Med Vyntus CPX Canopy sættes hygiejnekonceptet i fokus. Hele systemet er designet således, at rengøringen holdes på et absolut minimum. Selve canopy enheden er designet, så den benytter Venturi-effekten og dermed bliver så få dele som muligt udsat for eksspirationsluften fra testpersonen/patienten.

Beskrivelse

Systemet estimerer, ud fra testpersonens kropsdata, det nødvendige flow og løbende justeres flowet automatisk ud fra FeCO2 og sikrer dermed, at flowet er korrekt, så målingen bliver så præcis som muligt.
Efter endt test muliggør Sentry Suite softwaren nemt at vælge det ønskede interval, hvorfra man får sine gennemsnitsværdier.
Til forskningsbrug og lignende er det også muligt at eksportere testdata til Excel.
Systemet understøtter, at det kan verificeres ved hjælp af 99,9 % ethanolafbrænding.

Download brochure

Du kunne også være interesseret i...