Ventica

Ventica

Ventica er et nyudviklet udstyr, der tilbyder en helt unikt metode til hjælp af diagnosticering af pædiatrisk astma. Helt noninvasivt og uden behov for udførelse af manøvre/samarbejde fra barnet.

Undersøgelsen udføres over natten i eget hjem, og er så simpel at sætte op, at forældrene let kan gøre dette og således også inddrages i udredningen.

Alt der kræves er 4 elektroder placeres i barnets armhuler og Ventica optageren tilsluttes. Herefter optages barnets variation i normal vejrtrækning (tidalåndinger) under søvn. Efterfølgende aflæses målingen på en PC, og softwaren, med avancerede algoritmer, kan beregne parameteret ”eksspirations variabilitets index” (EVI).  Man får her et enkelt tal, der angiver om barnet har tegn på lav variabilitet, som i denne metode giver indikation på obstruktion.

Ventica er tiltænkt børn fra 5 år og yngre, der typisk ikke kan udføre traditionelle lungefunktionsundersøgelser, som f.eks. spiromtri, IOS eller bodyboks.

Muligheder og fordele ved Ventica:

  • Unikt parameter EVI, meget simpel fortolkning af resultatet
  • Kan bruges i trygge omgivelser i hjemmet
  • Kan bruges på børn under 5 år
  • Tilbyder objektive data til understøttelse af astmadiagnosen, som supplement til andre kliniske og diagnostiske vurderinger.
  • Hjælper med at sikre, at barnets astma bringes under kontrol. Samt kan vise effekt af medicin.