Vyntus Spiro

Vyntus SPIRO er som PNEUMO et PC-baseret spirometer til måling af såvel langsom som forceret spirometri. Udstyret anvender Jaegers velkendte og særdeles validerede pneumotach samt SentrySuite-software, der tilbyder et brugervenligt design med fokus på workflow og online feedback på kvalitet og reproducerbarhed.

 

 

Beskrivelse

VyntusSpiro tilbyder desuden mange muligheder for generering af rapporter, normalværdier, analysemetoder mm. Kan i modsætning til PNEUMO ikke udbygges med andre optioner, men kommunikerer direkte med computeren via USB-stik.

Du kunne også være interesseret i...