OptoGait

OptoGait fra Microgate er et innovativt og præcist system til måling og analyse af patienternes gang- og løbestil og dermed mulighed for at kunne identificere eventuelle posturale problematikker og asymmetrier i patientens bevægelsesmønster.

OptoGait er et optisk målesystem bestående af transmitterende og modtagende LED-barrer, der pr. meter indeholder 96 lysdioder (1.0416cm opløsning).

Dette gør det muligt bl.a. at måle svæve- og kontakttider under udførelsen af ​​en lang række forskellige bevægelsesformer såsom løb, gang, hop og reaktionstest m.m. med en nøjagtighed på 1/1000 af et sekund.

Beskrivelse

LED-barrerne kan placeres med op til 6 meters afstand mellem transmitter og modtagende barrer og kan forlænges op til 100 meter, hvilket betyder, at der kan designes et stort registreringsområde med mulighed for registrering af også mere funktionelle bevægelsesformer.

Til OptoGait systemet medfølger 2 stk. web-kamera der muliggør, at de opsamlede objektive data synkroniseres med video og billeder i realtid og til mere dybdegående analyse af bevægelsesformen.

Systemet har indbyggede batterier, så der ved ønske om så høj specificitet som muligt, kan systemet benyttes til analyse af fx gang henover gulvet og ikke kun på et løbebånd, hvor det placeres på siderne af løbebåndet. Optogait kan også benyttes som træningsværktøj ved brug af de indbyggede biofeedback funktioner i softwaren og dermed kan det også bruges til at motivere patienten og fremhæve fokuspunkter i fx gangcyklussen.

OptoGait kan synkroniseres med de fleste EMG-systemer på markedet.

Med OptoGait softwaren er det muligt at benytte prædesignede test og protokoller eller designe sine egne. Derudover kan software benyttes til dybdegående analyse og til detektering af intra- og interindividuelle variation.

Eksempel på løbetest udført med OptoGait software (klik for at forstørre billedet):

Løbetest

Eksempel på rapport fra en løbetest (klik for at forstørre billedet):

Publikationer med OptoGait Next