Bioness Integrated Treatment System (BITS) er et særdeles alsidigt redskab, som kan benyttes til både at teste, træne og tracke progression af fysiske, visuelle, auditive og kognitive funktioner hos den hjerneskadede patient.

BITS-systemet er designet til at motivere patienten gennem leg samtidig med at træningen bliver mere effektiv med mulighed for selvtræning. Den interaktive touch-skærm og de mange programmuligheder kan udfordre patientens visuelle motor aktiviteter, visuelle og auditive bearbejdning, kognitive færdigheder samt facilitere udholdenhed i træningen. Træning med BITS er derfor yderst effektiv for patienter med forskellige neurologiske problemstillinger som tab af synsfelt, visuel-spatial neglekt eller udfordringer med visuel-vestibulær integration og kognition.

Indhent pris

Beskrivelse

BITS- skærmen indeholder 6 hovedkategorier med 24 unikke terapiprogrammer, som er rettet mod enten  fysioterapeutisk, ergoterapeutisk, neuropsykologisk eller logopædisk træning og skræddersys i forhold til patientens funktionstab og de terapeutiske mål. Et væsentligt aspekt ved systemet er integrationen af 4 standardiserede tests; Trail Making Test (TMT),  Bell Cancellation Test, Maze Assessment og Visual Scan & Motor Reaction Assessment, som gør det nemt at teste patientens kognitive ressourcer og begrænsninger, samt dokumentere baseline, progression og effekt af træningen gennem kvantificerede rapporter, som illustrerer fremskridt, samt de funktionsnedsættelser, som kræver særligt fokus.

BITS-systemet tilbyder:

 • 3 mulige skærmtyper: 55”skærm, senge-skærm, flytbar-skærm
 • 24 terapiprogrammer
 • 4 standardiserede tests
 • Baseline sammenligninger gør det nemt at tracke progression og fokusområder i træningen
 • ”Smart Reports” og dynamiske grafer er et let tilgængeligt redskab til at demonstrere outcomes.
 • Personaliserede profiler gør det nemt at komme direkte i gang med træningen.
 • Patienten udfordres løbende ved hjælp af de justerbare parametre.

BITS har således potentialet til at udfordre patienten inden for 6 hovedkategorier;

 • Visuel scanning
 • Visuel forfølgelse
 • Kognitiv
 • Visuel motor
 • Diagrammer
 • Test: Trail Making Test (TMT), Bell Cancellation Test, Maze Assessment og Visual Scan & Motor Reaction Assessment